تاریخچه و فرایند تشکیل

تاریخچه و فرایند تشکیل

فرایند تشکیل به شرح زیر می باشد.

اهمیت سرمایه گذاری و نظام تأمین مالی و اعتباری در بخش کشاورزی از اصلی ترین مولفه های توسعه کشاورزی است بنابراین سیاست گزاران و برنامه ریزان برای ساماندهی این مهم و ارتقاء نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با استفاده از ظرفیت های درون زادی بخش کشاورزی را از سال ۱۳۷۹ پی ریزی نمودند و بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی این وزارتخانه موظف گردید به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان و بهره برداران “صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی” را ایجاد کند.

به موجب بند (د) ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه و باستناد بند ۲ مصوبه ۳۳۵۱۵/ت۳۵۳۲ مورخه ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ هیئت وزیران این صندوقها غیر دولتی بوده و میزان مشارکت دولت در آنها حداکثر ۴۹% می باشد.

برای حمایت و پشتیبانی بیشتر از این صندوق ها در قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی از طریق مواد ۱۹ و ۱۷ و قانون برنامه پنجم توسعه کشور از طریق مواد ۱۴۳ ، ۸۴ و ۱۹۴ ظرفیتهای قانونی ممکن مورد پیش بینی قرار گرفته و مصوب شده است.

در تاریخ ۱۳۸۶/۸/۲۶ با تشکیل کمیته اجرائی و ابلاغ احکام هیئت موسس در استان تشکیل و اولین مجمع عمومی در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۰ هیئت مدیره و بازرسان صندوق را انتخاب نمودند و پس از طی تشریفات قانونی صندوق استان آذربایجان غربی در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۲ تحت شماره ۹۷۵۰ در اداره کل ثبت شرکتهای شهرستان ارومیه با سرمایه اولیه سه و نیم میلیارد ریال و تعداد ۹۵ سهامدار به ثبت رسید و فعالیت خود را آغاز کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *