مدارک لازم جهت دریافت تسهیلات

مدارک لازم جهت دریافت تسهیلات

درخواست کتبی تشکل وام گیرنده تکمیل فرم درخواست تسهیلات کوتاه مدت (پیوست یک) تکمیل فرم تأیید درخواست تسهیلات توسط اعضای هیئت مدیره تشکل وام گیرنده (پیوست دو) تکمیل فرم گزارش توجیهی دریافت تسهیلات (پیوست سه) تنظیم قرارداد و امضای آن توسط صاحبان امضاء ارائه فاکتور یا پیش فاکتور معتبر، قرارداد خرید، بارنامه و یا هرگونه […]

 1. درخواست کتبی تشکل وام گیرنده
 2. تکمیل فرم درخواست تسهیلات کوتاه مدت (پیوست یک)
 3. تکمیل فرم تأیید درخواست تسهیلات توسط اعضای هیئت مدیره تشکل وام گیرنده (پیوست دو)
 4. تکمیل فرم گزارش توجیهی دریافت تسهیلات (پیوست سه)
 5. تنظیم قرارداد و امضای آن توسط صاحبان امضاء
 6. ارائه فاکتور یا پیش فاکتور معتبر، قرارداد خرید، بارنامه و یا هرگونه مستندات مطابق موضوع درخواست تسهیلات
 7. تصویر صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر تصویب دریافت تسهیلات که در آن مبلغ وام، نوع و میزان نهاده مورد نظر قید شده و به امضای اکثریت اعضای هیئت مدیره رسیده باشد
 8. یک نسخه تراز آزمایشی به تاریخ آخرین ماه قبل از درخواست یا یک نسخه از تراز مالی و آخرین خلاصه حسابهای دفاتر قانونی
 9. ارائه سند تسویه حساب تسهیلات قبلی که به تأیید امور مالی صندوق استان رسیده باشد
 10. تصویر آخرین آگهی تغییرات هیئت مدیره و مدیر عامل (به تشکل‌هایی که مدت مأموریت هیئت مدیره آنها به اتمام رسیده باشد تسهیلات پرداخت نمی‌شود. لطفاً جهت ثبت تغییرات هیئت مدیره و مدیرعامل جدید، بموقع اقدام نمایند)
 11. تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
 12. وثایق و تضمینات:
  1. امضای قرارداد، چک و سفته توسط مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بصورت تضامنی
  2. ارائه گواهی توثیق سهام
  3. یک فقره چک طرح جدید سامانه صیاد به مبلغ اصل وام
  4. یک فقره چک طرح جدید سامانه صیاد به مبلغ  ۲۵% وام
  5. سفته به مبلغ  ۱۲۰% وام
  6. پشت چک‌ها و سفته‌ها بصورت شخص حقیقی توسط مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، بدون مهر، فقط امضاء خواهد شد
 13. صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، طبق دستورالعمل اجرایی وثایق و تضمینات، مصوب مجمع عمومی مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۳ بر حسب شرایط می‌تواند تضمینات دیگری را نیز از متقاضیان تسهیلات، اخذ نماید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *