آدرس : ارومیه –خ عمار –نرسیده به خیابان برق-پلاک ۱۱۷

کد پستی :۶۵۵۵۷-۵۷۱۵۷


تلفن : 
۰۴۴۳۳۴۸۸۱۴۲